vatten avlopp

7:e december 2016
VA

Öresundsverket byggs över

Projekt kommer kosta cirka 220 miljoner kronor
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
26:e oktober 2016
VA

SISAB och Bravida tecknar stort avtal

"I undervisningslokaler är det avgörande med en sund inomhusmiljö".
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
17:e oktober 2016
Senaste nytt Energi

Bravida får uppdrag till nytt miljöcertifierat lager och kontor

Fastigheten kommer att miljöanpassas och certifieras genom Green Building, med en beräknad energiuppvärmning på max 13 kWh per kvadratmeter.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
10:e oktober 2016
VA

Förslag klart för nytt reningsverk i Lidköping

Det nya verket på den nya platsen frigör också mark för Hamnstaden.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
28:e september 2016
VA

Bravida vinner installationskontrakt för nytt sjukhus

Totalpriset för installationsuppdraget uppgår till motsvarande cirka 390 miljoner kronor.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
30:e augusti 2016
VA

Utbyggda vattensystem på S:t Görans sjukhus

Utbyggda vattensystem på S:t Görans sjukhus Tillgång till vatten är en förutsättning för att bedriva en god och säker sjukvård.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
22:a augusti 2016
VA

Bravida får uppdrag när Akademiska sjukhuset byggs ut

Fram till 2023 ska sjukhuset få både uppgraderade och helt nya lokaler för att förbättra patientupplevelsen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
16:e augusti 2016
VA

Klartecken för VA-ledning

Klartecken för VA-ledning Mark- och miljödomstolen har avslagit den överklagan som gjordes.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
23:e maj 2016
VA

Nytt vattenverk i Kungälv

Nytt vattenverk i Kungälv Ordervärdet uppgår till cirka 300 miljoner SEK.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
20:e april 2016
VA

Konsultfirma får uppdrag av GRYAAB

Uppdraget löper inledningsvis tom juni 2016 och uppgår till ca 500 timmar.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
19:e april 2016
Senaste nytt infrastruktur

NCC bygger hållbar infrastruktur för ny stadsdel

Beräknade ordervärdet uppgår till 450 miljoner kronor.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
15:e april 2016
VA

NCC effektiviserar avloppsreningen

Den nya anläggningen kommer dra 30-40 % mindre energi.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
11:e april 2016
Senaste nytt Industri

Svevia i uppdrag om ny VA-anläggning

Svevia i uppdrag om ny VA-anläggning Uppdraget omfattar även rivning och nybyggnation av en pumpstation.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
16:e februari 2016
Senaste nytt infrastruktur

Peab bygger ny råvattenledning

Kontraktssumman uppgår till 232 miljoner SEK.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
26:e januari 2016
Projekt

18 km ny avloppsledning i Varberg

Ett starkt miljötänk genomsyrar projektet. 
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm