Infrastruktur VA
1 min lästid

Konsultfirma får uppdrag av GRYAAB

20:e april 2016, 10:41
Konsultfirma får uppdrag av GRYAAB
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

VTG Industrins Konsult AB har from april 2016 fått förtroende med nytt uppdrag – att komplettera Gryaabs organisation i arbetsmiljöfrågor.

Uppdraget har erhållits genom samarbetet med Cowi AB.

VTGs inriktning är Projektledning, Montageledning, Projektadministration, Hälsa / Miljö / Säkerhet, Andrapartsinspektioner, Konstruktionsledning mfl. Se även www.vtgkonsult.se.

Uppdraget löper inledningsvis tom juni 2016 och uppgår till ca 500 timmar.

Gryaab är ett kommunalt bolag som jobbar för ett renare hav. Ägare är kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. Vid Ryaverket behand-las avloppsvattnet från ägarkommunerna genom att kväve, fosfor och organiskt material som bidrar till övergödni-ngen i havet avskiljs och återförs i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam. Det renade vattnet släpps ut i Göta älv och får rinna vidare till havs.

#arbetsmiljö #gryaab #infrastruktur #konsultbolag #vatten avlopp #vtg industrins konsult ab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0