Infrastruktur VA
2 min lästid

Klartecken för VA-ledning

16:e augusti 2016, 11:59
Klartecken för VA-ledning
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Nu är det grönt ljus för satsningen på utbyggnad av allmänt vatten och spillvatten på södra Härnön i Härnösand.

Mark- och miljödomstolen har avslagit den överklagan som gjordes tidigare i år.

– Ett välkommet besked och ett viktigt steg för utvecklingen av Härnösand, säger Sara Nylund, samhällsnämndens ordförande (S). Att Mark- och miljödomstolen avslår överklagan visar även att alla som jobbat med frågan på samhällsförvaltningen har gjort ett bra gediget arbete med detaljplanerna.

Tilläggen till de gamla detaljplanerna gäller inte bara en utbyggnad av VA-ledningen. Nu blir det även tillåtet med större byggnader. Byggrätten ökar till 140 kvm för huvudbyggnader och 70 kvm för komplementbyggnader.

– Vi ser en stor efterfrågan på bostäder i Härnösand, särskilt med havsnära läge. Här är södra Härnön ett jätteintressant område med stor utvecklingspotential för boende, säger Sara Nylund. Närheten till både centrala stan och havet gör området väldigt attraktivt.

HEMAB kan nu gå vidare med projektet kring utbyggnaden. Under hösten kommer kommunfullmäktige att besluta om finansiering av satsningen.

Bakgrund

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten längs södra Härnön. Anledningen var bland annat att södra Härnön enligt översiktsplanen är ett utvecklingsområde för bostäder.

Samhällsförvaltningen gjorde en översyn av detaljplanerna och i februari 2016 beslutade samhällsnämnden att anta tillägg till äldre detaljplaner på södra Härnön. Tilläggen gällde anslutning till kommunal VA-ledning, samt en ökning av byggnadsarean för huvudbyggnader och komplementbyggnader.

Beslutet överklagades först till Länsstyrelsen och sedan till Mark- och miljödomstolen. Båda instanserna avslog överklagan. Beslutet har nu vunnit laga kraft och därmed är det grönt ljus för VA-ledningen och den utökade byggrätten.

#härnösand #va-ledning #vatten avlopp
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0