Senaste nytt infrastruktur
1 min lästid

Peab bygger ny råvattenledning

16:e februari 2016, 10:08
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Peab har fått uppdraget att bygga en ny råvattenledning som på lång sikt ska öka säkerheten för västra Skånes dricksvattenförsörjning.

Beställare är Sydvatten AB och kontraktssumman uppgår till 232 Mkr.

Uppdraget är ett samverkansprojekt i form av partnering och innebär att Peab tillsammans med Sydvatten ska bygga en ny råvattenledning från Äktaboden utanför Perstorp till Ringsjöverken i Stehag. Ledningen blir 25 km lång och rören har en diameter på 1,6 meter.

Samverkansprojektet inleddes redan i projekteringsfasen vilket innebär att Peab har som entreprenör kunnat bidra med kunskaper i ett tidigt skede gällande byggprocessen.

Byggstart planeras till våren 2016. Projektet beräknas vara klart sommaren 2018.

#peab #skåne #vatten avlopp
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0