Infrastruktur VA
2 min lästid

NCC effektiviserar avloppsreningen

15:e april 2016, 07:48
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Tillsammans med Jönköpings kommun inleder NCC renoveringen av Simsholmens avloppsreningsverk.

Därmed får kommuninvånarna en mer energieffektiv anläggning med minskad miljöpåverkan. Ordern är värd 40 miljoner SEK.

– Nu förlänger vi livslängden på avloppsreningsverket och ökar kapaciteten och reningen samtidigt som energibehovet minskar. Jönköpingsborna kommer få en modernare, renare och mer effektiv anläggning när staden växer, säger Per Johansson på NCC Vatten och miljöteknik.

Simsholmen tar varje dygn emot cirka 30 000 kubikmeter avloppsvatten. Mycket av utrustningen i verket är i stort behov av upprustning. Det är både intagsdelen och den biologiska reningen i verket som ska byggas om, medan avloppsflödet ska fortsätta att fungera som vanligt under hela byggtiden.

Projektet genomförs i partnering som är en samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus. Partnering har visat på goda resultat; tidplanerna blir effektivare, budgeten blir lägre och kvaliteten blir högre vid besiktning.

När det uppdaterade avloppsreningsverket står klart hösten 2017 kommer kommuninvånarna uppleva mindre lukt runt verket, som är kommunens största och ligger centralt i Jönköping. Det avloppsvatten som släpps ut i Munksjön kommer vara renare än tidigare och den nya anläggningen kommer dra 30-40 % mindre energi, vilket innebär betydligt minskade driftskostnader. Dessutom medför den nya anläggningen en betydligt bättre och säkrare arbetsmiljö för medarbetarna.

#infrastruktur #jönköping #ncc #reningsverk #vatten avlopp
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0