Opinion

27:e september 2022
Opinion
"Våga satsa – och sluta bygg!"   MER Arkitekter vill se en satsning på attraktivare kontor.
Opinionstext Opinionstext
8:e juni 2022
Järnväg
"Trafikverkets planeringsförmåga har spårat ur!" Snälltåget rasar mot myndighetens trafikplanering.
Opinionstext Opinionstext
2:a juni 2022
Fastighet
Nytt statligt fastighetsföretag löser inte problemet Det menar Fastighetsägarna som anser att förslaget är "feltänk från regeringens sida".
Opinionstext Opinionstext
30:e maj 2022
Industri
Kompetensbristen bromsar tillväxten för teknikindustrin Det skriver Teknikföretagen med hänvisning till en ny undersökning.
Opinionstext Opinionstext
25:e maj 2022
Byggindustrin
"Byggnads utspel baseras på okunskap" Så skriver Byggföretagen om visionen av ett statligt byggbolag.
Opinionstext Opinionstext
18:e maj 2022
Byggindustrin
Sänkta marginalskatter ger 6 800 nya byggjobb Det skriver Byggföretagen med hänvisning till sin nya skatterapport.
Opinionstext Opinionstext
6:e maj 2022
Hamnar
Blå Tillväxt välkomnar beslut om tonnageskatten Riksdagen har tillkännagett för regeringen att tonnageskatten bör ses över i syfte att bland annat utveckla den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning. Parterna i Blå Tillväxt...
Opinionstext Opinionstext
29:e april 2022
Miljö & Utveckling
Föråldrad tillståndsprocess bromsar klimatomställningen Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige, menar att regeringen måste förbättra och modernisera Sveriges tillståndsprocess för miljötillstånd.
Opinionstext Opinionstext
27:e april 2022
Järnväg
"Konkreta besparingar på 100 miljarder – fullt möjligt" Blir nybyggnation bara dyrare och dyrare? Nej, inte om man får tro färska rön från Trafikverket. Det finns tiotals miljarder att spara. Så inleder Tågföretagen sin argumentationstext med namn...
Opinionstext Opinionstext
25:e april 2022
Industri
"Två år med en misslyckad reform" "Slopa skatten på plastbärkassar" skriver IKEM utifrån en ny rapport som branschorganisationen tagit fram.
Opinionstext Opinionstext