Infrastruktur Järnväg
3 min lästid

"Trafikverkets planeringsförmåga har spårat ur!"

8:e juni 2022, 10:00
Foto: Linus Hall
Opinionstext Opinionstext
Like 0

Tågbranschen behöver bättre förutsättningar, inte sämre, för att vara attraktiva och samtidigt bättre kunna bidra till klimatomställningen vad gäller hållbart resande. Men förutsättningarna som statliga myndigheten Trafikverket ger oss som kör på spåren är allt annat än bra. Att som tågbolag inte kunna planera sin verksamhet, sälja biljetter och planera personalens schema med tillräcklig framförhållning på grund av Trafikverkets oförmåga att planera trafiken är oacceptabelt och trenden fortsätter att peka på fel håll.

Exempelvis, i vecka 21 stängdes Södra stambanan norr om Nässjö för ett sedan lång tid (över 18 månader) planerat banarbete. De anpassade tågtidtabellerna skulle ha levererats av Trafikverket minst fyra månader före avstängningen – men levererades först drygt en vecka innan de skulle börja gälla. Tidtabeller vid banarbeten blir klara allt senare, vilket börjat bli riktigt utmanande för oss som tågbolag. Konsekvenserna blir tydliga för resenärerna, som inte kan planera och boka sina resor i tid, och för tågpersonalen som inte vet hur de ska jobba – vilket i slutändan innebär stora intäktsbortfall för oss som tågbolag. För vem bokar en resa Stockholm – Berlin en vecka före avresa? Väldigt få kan vi konstatera.

Det är inte bara planeringen av banarbeten som dras med utmaningar. Nu senast blev det klart för oss att nästa års tidtabeller, som börja gälla från mitten av december i år kommer att bli försenade med cirka en månad. Först i andra halvan av oktober kommer vi nu få besked om hur vi kan köra tåg under julhelgen och 2023. Normalt sätt får vi besked i mitten av september, vilket är sent i sig.

Att Trafikverket inte klarar av sin grundläggande planering ger dåliga förutsättningar för järnvägen och ställer till det rejält för tågbolag, resenärer och tågpersonal. Den mycket positiva trenden med ökat tågresande riskerar att avta och till och med vändas när tågen inte bara är opålitliga, utan inte ens kan bokas i rimlig tid.

Svenska Turistföreningen lyfter i en debattartikel 4 juni att de som vill resa klimatsmart måste få förutsättningar för att göra det och kräver tidigare biljettsläpp. Vi kan bara instämma.

Vi har sett politiska utspel om problem med köer på Arlanda. Problemet med tågtidtabellerna från Trafikverket är mycket värre, tågresenärerna får inte ens möjlighet att köpa biljetter till hållbara tågresor. Kanske är köerna på Arlanda dessutom en effekt av Trafikverkets dåliga planeringsförmåga på järnvägen?

Text: Snälltåget

#debatt #järnväg #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0