Opinion
3 min lästid

"Byggbranschen måste ställa om och bli mer cirkulär"

26:e januari 2023, 10:30
Linus Berg. Bildkälla: Ocab.
Opinionstext Opinionstext
Like 0

Sverige är på många sätt ett föregångsland inom klimatarbete men halkar samtidigt efter gällande cirkularitet. Bygg- och fastighetsbranschen kan vara en del av lösningen genom att återanvända och restaurera det vi redan har istället för att riva och bygga nytt.

I senaste Circularity Gap Report konstaterades det att Sverige är ett av världens minst cirkulära länder där bygg- och fastighetsbranschen med den trendande affärsmodellen om att riva och bygga nytt är en av de stora bovarna.

Att Sveriges ekonomi endast är 3,4% cirkulärt är ett bekymrande faktum som lyftes i den senaste Circularity Gap Report skriven av RISE, RE:source och Circle Economy. Det lämnar ett cirkuläritetsgap på 96% där majoriteten av resurserna härstammar från jungfrukällor och riskerar att inte cirkuleras tillbaka till ekonomin. Bygg och infrastruktur står för ca 40% av cirkuläritetsgapet.

I nuläget är det få material inom byggindustrin som återanvänds – istället slängs fullt dugliga material helt i onödan. Ett viktigt bidrag för en mer cirkulär bygg- och fastighetsbransch är sanering- och avfuktning som ser till att vårda det som redan finns istället för att riva och bygga nytt. Genom inspektioner och besiktningar kan felaktigheter identifieras i ett tidigt skede vilket kan resultera i stora ekonomiska besparingar och ökat återbruk av byggmaterial som väggar, dörrar, våtrum etc. Inte minst när bostäder blivit utsatta för vatten, brand eller mögelskada. Med rätt insatser vid rätt tidpunkt kan rivning undvikas och livslängden på fastigheter och material förlängas vilket minskar resursutvinningen och utsläppen.

Sverige som ofta ses som ett föregångsland gällande innovation och klimatfrågor med ambitiöst satta utsläppsmål har samtidigt till största del en helt linjär ekonomi. Att främja en mer cirkulär ekonomi kan vara avgörande för att ha en chans att nå Sveriges klimat- och miljömål samt Agenda 2030 menar regeringen som nu vill utveckla cirkulariteten inom byggsektorn.

The Circularity Gap Report att det mest effektiva bygg- och fastighetsbranschen kan göra är att minska användandet av nya byggmaterial och istället återanvända och restaurera redan befintliga material. För trots sin ringa storlek har Sverige ett materiellt fotavtryck som är tredje störst bland EU länderna och landar på 24,8 ton per år och capita till följd av hög konsumtion och levnadsstandard. Här står bygg- och fastighetsbranschen för nästan hälften av landets materiella fotavtryck.

Ifall vi halverar användandet av nytt byggmaterial och istället återanvänder det vi redan har skulle det resultera i en 10 procentig minskning av Sveriges materiella fotavtryck, ett minskat cirkulärietetsgap och ökade förutsättningar för Sverige att uppnå klimatmålen.

Text: Linus Berg, Hållbarhetschef Ocab.

#cirkularitet #klimat #ocab
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0