Fastighet
2 min lästid

Nytt statligt fastighetsföretag löser inte problemet

2:a juni 2022, 13:24
Nytt statligt fastighetsföretag löser inte problemet
Anders Holmestig, Foto: Hans Berggren.
Opinionstext Opinionstext
Like 0

Regeringen har idag tillsatt en statlig utredning med uppdrag att utreda om ett nytt statligt fastighetsföretag kan bidra till att öka tryggheten och minska segregationen i socioekonomiskt utsatta områden.

– Det finns många utmaningar med otrygghet, kriminalitet och segregation i samhället. Förslaget om ett nytt statligt fastighetsbolag för minskad kriminalitet är dock ett feltänk från regeringens sida. Privata och allmännyttiga fastighetsföretag finns redan i de här områdena och arbetar långsiktigt med att både förvalta och bygga nya bostäder. Vi ser inte att ett nytt statligt fastighetsbolag som ska agera på samma affärsmässiga villkor som övriga fastighetsbolag tillför något i det sammanhanget, det säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– För att motverka segregationen behövs långsiktiga regler som gör att fastighetsbolag kan fortsätta att underhålla och renovera sina fastigheter och att skattepengar används där de gör som störst nytta. I ett kärvare ekonomiskt läge behöver alla resurser användas där de gör störst nytta. fastighetsbolag ska använda sina resurser till fastigheter, kommuner till sociala insatser och statens resurser till långsiktigt hållbara regelverk och myndigheter som kan agera både förebyggande och direkt mot brottslighet och otrygghet, säger Anders Holmestig.

Regeringen vill också utreda en ny förköpslag som innebär att kommunerna ska ha företräde framför andra aktörer för att köpa fastigheter för bostäder.

– Förköpslagen har utretts flera gånger och avskaffades för att lagen inte fyllde något behov. Det finns ingen anledning att på nytt utreda något som inte behövs och som skulle försvåra möjligheter till utveckling av bostadsområden, säger Anders Holmestig.

#fastighetsägarna
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0