Industri
2 min lästid

Kompetensbristen bromsar tillväxten för teknikindustrin

30:e maj 2022, 12:37
Kompetensbristen bromsar tillväxten för teknikindustrin
Bild: Teknikföretagen
Opinionstext Opinionstext
Like 0

Kompetensbristen har blivit en flaskhals för att klara den gröna och digitala omställningen. Det visar en undersökning gjord av Teknikföretagen.

– Det har länge funnits ett stort kompetensbehov inom teknikindustrin och vår senaste undersökning pekar på att behovet är större än tidigare – och delvis annorlunda. De stora teknikskiftena, exempelvis elektrifiering, påverkar en hel kedja av kompetens, säger Li Ljungberg, expert kompetensförsörjning på Teknikföretagen och projektledare för undersökningen.

I undersökningen har Teknikföretagens medlemsföretag svarat på frågor om kompetensbehoven idag och på sikt. Många företag – över hela landet – har svårt att hitta den kompetens de söker. Det handlar både om yrkesarbetare som CNC-operatörer, olika former av tekniker och svetsare och om ingenjörer och digital spetskompetens. Särskilt bland storföretagen är behovet av digital spetskompetens påtagligt.

– Svårigheterna att få tag i rätt kompetens ger allvarliga konsekvenser. Företagen kan inte hålla den utvecklingstakt som de önskar och inte heller expandera som de önskar. säger Li Ljungberg.

– Med fler människor som besitter den efterfrågade kompetensen så skulle vi kunna ha en ytterligare tillväxt av jobb inom svensk teknikindustri, fortsätter Li Ljungberg.

Konsekvenserna av kompetensbristen skiljer sig något åt beroende på företagens storlek. Små företag har i större utsträckning gått miste om order medan stora företag i större utsträckning tappar i utveckling eller förlägger verksamhet utanför Sverige.

Nedslag från undersökningen:

  • Automationstekniker är det praktiska yrke där efterfrågan spås öka mest.
  • Bland ingenjörer spås efterfrågan öka mest inom utbildningsinriktningar mot mjukvara och systemvetenskap.
  • Kompetens inom hållbar produktion och cybersäkerhet toppar listan på efterfrågad kompetens framåt.
  • En fjärdedel av de anställda inom teknikindustrin behöver kompetensutveckling kommande tre år.

Om undersökningen: En enkät distribuerades till ett urval av cirka 1 140 av Teknikföretagens medlemsföretag. Målsättningen med enkäten och urvalet var att spegla Teknikföretagens dryga 4 300 medlemsföretag på ett representativt sätt. Svarsfrekvensen var 45 %.

Text: Teknikföretagen

#brister #kompetens #teknikföretagen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0