Byggindustrin
2 min lästid

SBR-ordförandens utspel: "Gör något!"

7:e februari 2024, 15:00
SBR-ordförandens utspel:
Anders Hedén. Bildkälla: SBR.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Med ett historiskt perspektiv varnar Anders Hedén, ordförande för SBR Byggingenjörerna, för en kommande kompetenskris inom byggbranschen. Han påminner om den svåra perioden under början av 1990-talet när bygg-, fastighets- och bankkrisen drabbade Sverige hårt.

– Vi har fortfarande aktiva byggingenjörer som minns hur det var under krisen på 90-talet. Många företag gick i konkurs och vi förlorade en stor del av vår erfarna arbetskraft och kompetens. Vi riskerar att hamna i en liknande situation om vi inte agerar snabbt, säger Hedén till Branschaktuellt.

Han betonar att bristen på erfarna byggingenjörer kommer att förvärras av en kommande generationsväxling, samtidigt som behoven av samhällsbyggnadsprojekt är större än någonsin.

– Vi står inför en generationsväxling där de fåtal erfarna byggingenjörer som finns kav kommer att gå i pension några år. Samtidigt behöver vi utbyggnad av elproduktion, upprustning av järnvägar och vägar, och nybyggnation av bostäder. Utan tillräcklig kompetens kommer vi att ha svårt att möta dessa utmaningar, förklarar Hedén.

“Borde kunna gå samman”

Han påpekar också att hög inflation och räntehöjningar har påverkat byggbranschen negativt, vilket har lett till stopp för flera projekt och minskad bostadsproduktion. Det är själva kärnan i frågan, menar han.

– Vi måste snabbt se över vilka åtgärder som kan vidtas skyndsamt. Det är av stor vikt att politikerna inser faran med kompetensbristen och agerar innan det är för sent. Mitt budskap är enkelt: gör något! säger Hedén.

Anders Hedén pekar också på den akuta situationen för unga människor som kämpar för att hitta en bostad. Med en bostadsmarknad präglad av höga priser och brist på tillgängliga lägenheter är det en utmaning för många att etablera sig på bostadsmarknaden.

– Problemet med bostadsförsörjning till yngre till rimlig kostnad har vi nu dragits med i över 40 år, säger Hedén.

Han uppmanar till att politiker och beslutsfattare ser över vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta för unga att få tillgång till sin första bostad.

– Det finns många stenar att vända på och det gäller att inte vänta för länge. Ett exempel är hur snabbt kommunerna ordnade fram bostäder under flyktingkrisen 2015. När det gäller ungas inträde på bostadsmarknaden borde vi kunna gå samman och tränga undan problem på ett liknande sätt, avslutar Anders Hedén.

#sbr byggingenjörerna
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0