Gruva

Fortsätt läsa
17:e januari 2022
Energi

Spillvärme från smältverk blir fjärrvärme för Skellefteåborna

Boliden och Skellefteå Kraft får 125 miljoner kronor i Klimatklivsstöd för omvandling av spillvärme från Boliden Rönnskärs smältverk till fjärrvärme i Skellefteås fjärrvärmenät. En...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
14:e januari 2022
Gruva

Dom: Fortsatt grönt ljus för Kaunisvaaragruvan

Mark- och miljödomstolen i Umeå beslutade på torsdagen att bara delvis återkalla Kaunis Irons tillstånd.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
14:e december 2021
Gruva

LKAB och Boliden i nytt samarbete på vägen mot koldioxidfrihet

I ett nytt gruvsamarbete har LKAB och Boliden tecknat ett avtal om att utreda möjligheten att utvinna pyritkoncentrat från gruvavfall vid Aitikgruvan, som LKAB därefter ska förädla till...
Emilia Granberg Emilia Granberg
13:e december 2021
Gruva

”Görs inget är risken stor att en hel sektor avvecklas”

Den svenska gruv- och mineralnäringen har satt upp stora mål för fossilfrihet och biologisk mångfald, bland annat fossilfria gruvprocesser till år 2035 och efterföljande processteg till 2045....
Emilia Granberg Emilia Granberg
8:e november 2021
Gruva

Allvarliga transportproblem efter helgens urspårning

Prognos: flera dagars stopp i tågtrafiken.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
6:e oktober 2021
Gruva

Grönt ljus för utökad produktion i Garpenberg

Beslutet kan överklagas till Högsta domstolen fram till och med den 1 november.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
27:e september 2021
Gruva

NCC bygger ny säkrare deponiväg för LKAB

Den nya vägen ska säkra tung fordonstrafik, motverka rasrisk och skapa kortare körsträcka.
Emilia Granberg Emilia Granberg
15:e september 2021
Gruva

LKAB satsar 80 miljoner på forskning

Forskarna ska arbeta med gruvföretagets omställning till att ha helt koldioxidfria processer och produkter år 2045.    
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
23:e augusti 2021
Gruva

Få vill starta gruva i Sverige

En förklaring kan vara att Sveriges rykte som gruvnation försämrats.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
12:e augusti 2021
Gruva

Rekordresultat för LKAB

Höga leveranser trots störningar i produktion / Risk för cementbrist kan slå hårt mot produktionen.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
11:e augusti 2021
Gruva

”Om samhället inte vill ha kvar gruvan får vi avveckla”

Kaunis Iron: Utredningar för över 50 miljoner kronor på över 8 000 sidor anses ”bristfälliga”
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
7:e juni 2021
Gruva

LKAB erkänner brott efter dödsoyckan i Svappavaara

Misstänka cheferna vid gruvbolaget fortsätter att neka till brott.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
7:e juni 2021
Gruva

LKAB ökar ägandet i SSAB

Efter att Industrivärden i maj avyttrade sitt innehav så har LKAB blivit största ägare
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
26:e maj 2021
Gruva

Ny teknik hjälper prospekterare att se genom berget

LKAB, Minalyze AB och Sentian går samman i ett konsortium för att utveckla tekniken för skanning av borrkärnor
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
27:e april 2021
Gruva

Epiroc förvärvar sydkoreansk tillverkare

Förvärvet förväntas slutföras mot slutet av andra kvartalet 2021.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
19:e april 2021
Gruva

Tester för tyngre transporter på Malmbanan

För att i framtiden möjliggöra tyngre transporter på Malmbanan genomför nu LKAB och Bane Nor tester mellan Kiruna och Narvik.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
15:e mars 2021
Gruva

Miljonsmäll för Boliden efter hög sjukfrånvaro

Smittspridningen av covid-19 påverkar produktionen i Aitik och Tara.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
16:e februari 2021
Gruva

LKAB planerar nystart för gruvan i Mertainen

Gruvbolaget har för avsikt att producera 1 miljon ton rågods i i gruvan utanför Svappavaara.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
31:a januari 2021
Gruva

Boliden satsar på klimatsmarta transporter

Intervju med Jonas Ranggård, ansvarig för Bolidens energiprogram.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
11:e januari 2021
Energi

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete

Samarbetet ska utveckla lösningar för en fossilfri och elektrifierad gruvdrift.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
21:a december 2020
Gruva

Botnia Exploration erhåller miljötillstånd

Västerbotten ett steg närmare två nya guldgruvor
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
9:e december 2020
Gruva

Gruvan ett måste för ett hållbart Sverige

En av våra mest lästa artiklar 2020
Jesper Norell Jesper Norell
7:e december 2020
Affär & Karriär

Ny vd hos gruvbolag

Detta efter att vd:n avgått med omedelbar verkan.
Jesper Norell Jesper Norell
2:a november 2020
Gruva

LKAB vill utöka med grafitbrytning

Ansökningen för grafitbrytning lämnades in i maj.
Anna Sjöström Anna Sjöström
28:e augusti 2020
Gruva

Gruvbolag investerar över 400 miljoner i Harjavata

Storinvestering i nickelverksamhet.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
13:e augusti 2020
Gruva

Minskad vinst för LKAB

“Andra kvartalet präglades fortsatt av coronapandemin och dess kraftiga påverkan,” skriver bolaget i rapporten.
Jesper Norell Jesper Norell
10:e augusti 2020
Gruva

Nytt rekord för svensk gruvindustri

Högsta siffran sedan år 1834.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
25:e juni 2020
Gruva

LKAB ansöker om mer mark

LKAB vill riva fler hus för att kunna ta mer mark i anspråk.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker