Industri Gruva
2 min lästid

Klart: Koppargruvan öppnas åter i norr

7:e maj 2024, 06:21
Klart: Koppargruvan öppnas åter i norr
Bildkälla: Copperstone.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

– Det känns fantastiskt bra, närmast ofattbart efter fyra års intensivt slit och släp. Men nu är vi där, säger Copperstones VD Jörgen Olsson till Branschaktuellt och tillägger:

– Om man hade vetat om det här för fyra år sedan, tiden och pengarna som har krävts, vet jag inte om man gjort det.

Han berättar att de satt in över en miljard kronor i bolaget och att det är ett stort arbete som ligger bakom. Och nu när de fått verktställighetsförordnande kan de börja tömma gruvan på vatten och bygga vattenreningsverk.

– Konstruktionsarbetet kommer att påbörjas tämligen omedelbart. Det gör att vi kan hålla vår tidslinje med att få igång produktionen av kopparkoncentrat mot slutet av 2026, säger han.

Miljötillståndet gäller gruvverksamhet för att utvinna koppar med mera vid Viscariafyndigheten i Kiruna kommun. Tillståndet omfattar brytning av maximalt 3,6 miljoner ton malm per år.

Tillståndet är förenat med villkor om bland annat begränsningsvärden för utsläpp till vatten och luft, bullernivåer, tillåtna tider för sprängningar, dammsäkerhet, system för varning till allmänheten i händelse av olycka och stängning av verksamheten vid samlad flytt av renar och kompensationsåtgärder.

– Målet har varit omfattande och handläggningen har in i det sista präglats av många justeringar från såväl sökande som motparter, vilket förstås inneburit särskilda utmaningar, säger rådmannen Emma Granberg, som har ansvarat för målet.

– Huvudförhandlingen pågick under en månads tid i Kiruna. Både det ansökande bolaget och länsstyrelsen gjorde ett hästjobb under förhandlingen. Det gäller även för Laevas och Gabna samebyar, som var på plats under hela huvudförhandlingen för att bevaka rennäringsintressen. Därtill har ett stort antal övriga aktörer, som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kiruna kommun, Sametinget, SGU, LKAB, Trafikverket med flera kommit med synpunkter under målets handläggning. Samråd har också, i enlighet med Esbokonventionen, hållits med Finland, säger rådmannen Carin Wiklund, som var rättens ordförande.

#copperstone
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0