sjöfart

8:e juni 2022
Infrastruktur

Echandia kammar hem stororder på militära fartyg

Värdet uppgår till drygt 50 miljoner kronor.
Redaktionen Redaktionen
6:e maj 2022
Hamnar

Blå Tillväxt välkomnar beslut om tonnageskatten

Riksdagen har tillkännagett för regeringen att tonnageskatten bör ses över i syfte att bland annat utveckla den kustnära sjöfarten och systemet med tonnagebeskattning. Parterna i Blå Tillväxt...
Opinionstext Opinionstext
13:e april 2022
Infrastruktur

Sjöfartsverket sänker farledsavgifterna

Myndigheten meddelar förslag på hur tillskottet om 300 miljoner kronor för 2023 och 2024 ska användas.
Redaktionen Redaktionen
11:e februari 2022
Karriär

Ny förhandlingschef för Transportföretagen Sjöfart

Annika Nordin är sedan tidigare förhandlingschef för Väg inom Transportföretagen, samt tidigare också för Buss. Utöver det är hon även chef över branschorganisationens avdelning för...
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
8:e december 2021
Gas

Toalettavloppsvatten från lastfartyg blir till biogas

Idag är det lagligt att släppa ut lastfartygens toalettavloppsvatten i Östersjön, även om det förvärrar dess övergödning. Därför ska Baltic Sea Action Group sammanföra aktörer i ett nytt...
Emilia Granberg Emilia Granberg
28:e september 2016
Affär & Karriär

Stena Line får ny VD

Har bland annat arbetat som linjechef i Tyskland och Polen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
9:e mars 2015
Hamnar

Sjöfartsverket gör storvinst

Resultatet blev drygt 200 Mkr bättre än förväntat.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm