Transport & Logistik
2 min lästid

Transportstyrelsen säger upp personal inom sjöfart

20:e oktober 2014, 13:28
Transportstyrelsen säger upp personal inom sjöfart
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Transportstyrelsen har beslutat att dra ned antalet anställda inom sjöfartsverksamheten vid sitt kontor i Göteborg. Orsaken är den ökade utflaggningen av svenska fartyg. 8 tjänster berörs.

Utflaggningen av svenska fartyg har varit betydande de senaste åren och det påverkar även Transportstyrelsen. Efterfrågan på besiktningar har minskat och ett underskott i intäkterna från besiktningarna har därmed uppstått. Det största underskottet finns i verksamheten vid Transportstyrelsens kontor i Göteborg. Därför kommer verksamheten där att anpassas och antalet inspektörer minska med åtta tjänster.

– Det är oerhört tråkigt att behöva minska personalen. Vi har under flera år arbetat med att effektivisera vår verksamhet och anpassa oss efter utflaggningen. Men åtgärderna har tyvärr inte räckt till och vi tvingas därför dra ned på verksamheten i Göteborg, säger Ingrid Cherfils, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

De redare som finns i Göteborg kommer även efter neddragningar att ha samma förutsättningar som redare i övriga Sverige att boka besiktningar av sina fartyg. Planeringen av besiktningar sker samordnat för hela Sverige för att inspektörsresurserna ska kunna användas effektivt och för att redare och fartyg ska få beställda besiktningar utförda oavsett var i landet man befinner sig.

Neddragningen berör den del av Transportstyrelsens tillsynsarbete som är styrt av efterfrågan från svenskflaggade fartyg. Inspektionerna av utlandsflaggade fartyg, så kallade hamnstats- och värdstatskontroller, är skattefinansierade och omfattas inte av förändringarna utan kommer att ske i samma utsträckning som tidigare.

#göteborg #redare #sjöfart #transportstyrelsen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0