Infrastruktur
2 min lästid

Sjöfartsverket sänker farledsavgifterna

13:e april 2022, 15:13
Sjöfartsverket sänker farledsavgifterna
Genrebild: Pixabay
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Sjöfartsverket fick i uppdrag av regeringen att se över på vilket sätt pengarna bäst kan användas.

– Vi föreslår en generell sänkning av avgifterna för samtliga fartyg från och med 1 januari 2023. Vi föreslår också att de mest miljövänliga fartygen får ytterligare rabatt genom att det så kallade miljöincitamentet förstärks med 30 procent, säger Joel Smith, ställföreträdande generaldirektör på Sjöfartsverket.

Sjöfartsbranschen har vid återkommande tillfällen önskat lägre avgifter för att göra sjöfarten mer attraktiv och gynna fler energieffektiva sjötransporter.

– Regeringens tillskott är mycket välkommet och vi är övertygade om att transportbranschen tar till sig detta på bra sätt. På sjön finns det gott om plats för fler transporter, säger Joel Smith.

Svensk Sjöfart välkomnar förslaget om sänkta farledsavgifter.

– Vi är mycket positiva till Sjöfartsverkets förslag och har länge påpekat att det är av största vikt att avgifterna minskar och inte höjs så som de gjorts de senaste åren. Om man vill se en fortsatt utveckling av sjöfarten med stärkt konkurrenskraft är det centralt att detta inte blir en punktinsats, utan att Sjöfartsverket tillförs medel även långsiktigt. Systemet måste vara både stabilt och förutsägbart och detta är en bra början, kommenterar Anders Hermansson, vd Svensk Sjöfart.

Även förslaget om stärkt miljöincitament tas emot positivt.

– För den svenska sjöfarten är miljö och klimat i fokus och det är mycket välkommet att miljöincitamenten stärks så att de rederier som går före i utvecklingen också gynnas i befintliga system. Vi har exempelvis föreslagit att även beredskapsavgiften inkluderas i miljöincitamenten och detta förslag ser därför lovande ut, säger Christina Palmén, ansvarig för sjösäkerhet- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Ur regeringens budget:
  • “För att minska trycket på farledsavgifterna, och därigenom främja en överflyttning av gods till sjöfarten, inför regeringen även en klimatkompensation för sjöfarten. Detta innebär att anslaget tillförs 300 000 000 kronor per år 2023 och 2024 för att stärka Sjöfartsverkets ekonomi.”
#farledsavgifter #sjöfart #sjöfartsverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0