Gas
1 min lästid

Toalettavloppsvatten från lastfartyg blir till biogas

8:e december 2021, 14:46
Toalettavloppsvatten från lastfartyg blir till biogas
Nytt samarbete inleds kring förnybart bränsle. Foto: Gasum
Emilia Granberg Emilia Granberg
Like 0

I ett nytt samarbete ska lastfartygens toalettavloppsvatten omvandlas till biogasbränsle för tunga transportfordon. I samarbetet utvecklar Ship/t Waste Action en värdekedja för avfallshantering mellan olika aktörer, med start i HaminaKotka hamn, Finland.

– Vi kan nå vårt mål om ett renare Östersjön – ett fartyg, en hamn och ett land i taget. Allt avloppsvatten som lämnas i land minskar näringsbelastningen i havet. För att lyckas, behöver vi ett omfattande samarbete, säger Elisa Mikkolainen, projektledare på BSAG.

I samarbetet kommer finska vattenaktören Kymen Vesi behandla toalettavloppsvatten som lämnas av lastfartyg i HaminaKotka hamn. Sedan ska avloppsvattenslammet som genereras i processen bearbetas vid Gasums biogasanläggning och förvandlas till förnybar energi – biogas. Rederier som deltar är bland annat Meriaura, RABN, Essberger & Stolt Tankers, Utkilen och Maersk. Fartygsmäklarna representeras av C&C Port Agency, Dahlbergs Agency och GAC Finland och Autoyhtymä Vuorinen ansvarar för avloppsvattentransporterna.

– HaminaKotka hamn är den största allmänna hamnen i Finland och besöks av 2 500 lastfartyg varje år. Vi vill uppmuntra fartyg att lämna avloppsvatten i land. Mottagning och rening av toalettavloppsvatten är i linje med den cirkulära ekonomin, säger Suvi-Tuuli Lappalainen, utvecklingschef vid HaminaKotka hamn.

#biogas #förnybart bränsle #gasum #sjöfart
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0