Karriär
3 min lästid

Ny förhandlingschef för Transportföretagen Sjöfart

11:e februari 2022, 07:43
Ny förhandlingschef för Transportföretagen Sjöfart
Annika Nordin. Bild: Transportföretagen.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Nu breddar Nordin sitt uppdrag genom att ta sig an sin nya roll som förhandlingschef för Sjöfart inom Transportföretagen (Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF).

– Det är intressant att få stifta bekantskap med en ny bransch och de utmaningar som den står inför, inte minst med tanke på pandemin. Färjenäringen står mitt i ett stålbad där passagerartrafiken i det närmaste slagits ut. För godssidan har effekten inte varit lika påtaglig men pandemin ger upphov till utmaningar även här.

Två fokusområden som hon enligt ett pressmeddelande från Transportföretagen kommer att arbeta med i närtid är att verka för att sprida informationen om avtalen samt att trygga återväxten på förhandlingssidan:

– Målsättningen för oss är inte att gå till domstol utan att förhandlingsvägen hitta lösningar som fungerar för våra medlemsföretag. I det arbetet ligger att sprida kunskap om avtalsinnehåll, arbetsmiljöfrågor etcetera så att företagen får möjlighet att göra rätt från början. Här har SARF länge bedrivet ett bra arbete som jag ser fram emot att fortsätta.

– Vi har många erfarna förhandlare inom Transportföretagen och nu handlar det om att också välkomna in mer juniora förhandlare så att vi tryggar återväxten på sikt och inte lägger alla ägg i en och samma korg – att vi inte är så personberoende. Jag ser särskilt fram emot att göra företagsbesök tillsammans med mina kollegor för att lära oss mer om branschen.

– Det finns mycket kompetens och sjöfartskunnande som jag ser fram emot att ta del av hos våra medlemsföretag.

Förutom det fortsatta arbetet utefter de förutsättningar pandemin innebär, ligger också ett omfattade arbete kring LAS.

– I närtid ska vi analysera konsekvensen av lagstiftningsförändringen. Det är top of mind, inte bara för sjöfarten utan för samtliga förbund inom Transportföretagen. I höst inleds sedan arbetet med avtalsrörelsen.

Annika Nordin kommer även att arbeta nära avdelningen för kompetensförsörjning inom Transportföretagen gällande frågan om branschens fortsatt stora rekryteringsbehov. Detta för att avtalsvägen lägga grunden för att branschen ska komma till rätta med den kompetensproblematik som finns.

Vidare kommer stor tid även att ägnas åt möten med företagen framöver. Annika Nordin är till vardags baserad vid Transportföretagens Stockholmskontor men kommer frekvent att besöka Göteborgskontoret då många av branschens aktörer finns samlade längst västkusten:

– Jag har redan haft förmånen att besöka Donsö, vilket var ett väldigt intressant och öppenhjärtigt möte. Jag fick en bild av branschens utmaningar och behov och ett varmt och generöst mottagande. Sedan har jag också hunnit besöka TT Line, ForSea och Stena Line, ett stort tack till alla medlemsföretag som har tagit sig tid. Det finns mycket kompetens och sjöfartskunnande som jag ser fram emot att ta del av hos våra medlemsföretag.

#annika nordin #förhandlingschef #sjöfart #transportföretagen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0