omställning

16:e februari 2022
Eldistribution

Mångmiljonstöd till projekt för nya energilösningar

Energimyndigheten beviljar stöd på totalt 113,4 miljoner kronor till två projekt som ska gynna framtidens energisystem.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
11:e februari 2022
Gruva

LKAB går in med 200 miljoner i ny forskningsstiftelse

Satsningen ska främja omställningen till en hållbar gruvnäring genom forskning och utbildning vid Luleå tekniska universitet.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
30:e november 2021
Infrastruktur

Nya förslag på nationella infrastruktursatsningar

Trafikverket har nu på uppdrag av regeringen lämnat förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022−2033.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg