Eldistribution
2 min lästid

Mångmiljonstöd till projekt för nya energilösningar

16:e februari 2022, 11:27
Mångmiljonstöd till projekt för nya energilösningar
Kraftledning. Bild: Pixabay
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Swedish Modular Reactors AB tilldelas stöd på drygt 99 miljoner kronor för att demonstrera en mindre blykyld reaktor och Solkompaniet Sverige AB har beviljats 14,4 miljoner kronor i stöd för att demonstrera en smart solelpark. Det framgår av ett pressmeddelande från Energimyndigheten.

Myndighetens motivation till miljonutdelningen är att båda satsningarna stödjer innovativa lösningar, som genom att de demonstreras och utvärderas ökar möjligheten att de kan skalas upp och spridas för att snabba på energiomställningen.

– De senaste två åren har vi sett hur elektrifieringen tagit fart på allvar. Nu ser vi också ett ökat intresse för satsningar på fossilfri elproduktion som kan bli nödvändiga för vår nationella omställning, men också en möjlighet att exportera lösningar för att möta den globala klimatutmaningen, säger Rémy Kolessar, chef för Energimyndighetens avdelning forskning, innovation och affärsutveckling.

Blykylda reaktorer

I projektet Solstice ska en elektriskt uppvärmd pilotanläggning i skala 1:56 av SEALER, en liten modulär reaktor som kyls med bly, testas och demonstreras i Oskarshamn. Tekniken har potential att utvecklas till en kostnadseffektiv fossilfri baskraft som kan underlätta elektrifieringen för omställningen till ett fossilfritt samhälle.

Lösningen kan även producera vätgas med hög verkningsgrad, som lagras till tider då elbehovet är större än elproduktionen, vilket möjliggör en ökad flexibilitet och stabilitet i elsystemet.

Projektet är ett samarbete mellan Swedish Modular Reactors, Blykalla Reaktorer Stockholm AB, Sydkraft Nuclear Power AB/Uniper och forskare från KTH.

Smarta solelparker

Solkompaniet skapar, tillsammans med Krafthem AB och Solgrid AS, en smart solelpark genom reglerbara växelriktare, batterier och ultrakondensatorer kopplat till AI-drivna reglersystem. Dessa redan existerande komponenter har inte konfigurerats, testats och demonstrerats i en solelpark i större skala tidigare.

Blir demonstrationen lyckad öppnar det upp möjligheter för en ökad mängd solel i Sverige såväl som internationellt. I projektet ska Solkompaniet och Krafthem ta fram ett färdigt koncept för en smart solelpark, innehållande både hårdvara och mjukvara.

Målet är att konceptet ska kunna kommersialiseras och därigenom leda till att solelparker kan leverera systemtjänster i elsystemet, så som snabba och djupa (transienta) frekvensförändringar samt stabilisering vid mer långvariga men mindre djupa frekvensavvikelser.

Källa: Energimyndigheten

#blykylda reaktorer #energimyndigheten #energisystem #omställning #smarta solelparker #stöd
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0