Infrastruktur
2 min lästid

Nya förslag på nationella infrastruktursatsningar

30:e november 2021, 12:00
Nya förslag på nationella infrastruktursatsningar
Foto: Hans Berggren
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
Like 0

Förslaget innehåller satsningar för “ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem för medborgare och näringsliv”. Detta framgår av ett pressmeddelande från Transportstyrelsen.

Upprustning, utbyggnad och modernisering av järnvägen
Planen innebär en investering i järnvägen med underhållssatsningar på viktiga person- och godsstråk. Arbetet med Nya stambanors tre pågående etapper fortsätter och Norrbotniabanans kvarvarande sträcka Skellefteå – Luleå byggstartar under planperioden.

−Med den fortsatta utrullningen av det nya digitala signalsystemet ERTMS ersätter vi dagens signalsystem som har börjat uppnå sin tekniska livslängd. ERTMS möjliggör också en omfattande modernisering av järnvägen och är en förutsättning för genomförandet av många investeringar, säger Lena Erixon.

Trafikverket
Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket. Foto: Elin Gårdestig.

Tilldelade medel täcker inte behovet av vägunderhåll
Det statliga vägnätets skick har under en längre tid gradvis försämrats. Trafikverket menar att bakgrunden till det är mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter.

−Trots ökade medel är de inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på vägnätet. Långsiktigt kommer detta att leda till ökande underhållskostnader, säger Lena Erixon.

Utvecklingen av ett modernt och hållbart transportsystem
Utgångspunkten för planförslaget är de transportpolitiska målen och enligt Trafikverket utgör föreslagna åtgärder i infrastrukturen viktiga bidrag till klimatmålen och de övergripande hållbarhetsmålen. Nya typer av digitala åtgärder ska underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.

−De mest kraftfulla verktygen för att klara transportsektorns klimatmål ligger samtidigt utanför planen. Alla aktörer inom transportsystemet måste samverka för att vi ska klara målen, säger Lena Erixon.

#infrastruktur #infrastruktursatsningar #nationell plan #omställning #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0