biogas

28:e mars 2022
Gas

Nytt regeringsstöd för produktion av biogas

Producenter kan få stöd om biogasen uppgraderas till samma kvalitet som naturgas.
Redaktionen Redaktionen
21:a februari 2022
Företag & Affärer

Atlas Copco köper tysk pumptillverkare

Bolagets intäkter uppgick till cirka 466 miljoner kronor 2020.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg
8:e december 2021
Gas

Toalettavloppsvatten från lastfartyg blir till biogas

Idag är det lagligt att släppa ut lastfartygens toalettavloppsvatten i Östersjön, även om det förvärrar dess övergödning. Därför ska Baltic Sea Action Group sammanföra aktörer i ett nytt...
Emilia Granberg Emilia Granberg
28:e november 2021
Energi

De får miljöpris för sin nya biogasanläggning

Vafab Miljö får Västmanlands miljö- och klimatpris 2021 för sin nya biogasanläggning på Gryta i Västerås.
Myrna Whitaker Myrna Whitaker
30:e augusti 2018
Energi

Biogasanläggning en del av ett fossilfritt Eon

En del av kretsloppsanläggning för fossilfri elproduktion.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
16:e april 2018
Energi

Regeringsförslag ska stötta svensk biogas

270 miljoner kronor till svensk biogasproduktion.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
7:e december 2016
Gas

Får miljoner för att bygga nya biogasmackar

Samtal pågår med båda kommunerna beträffande tillgänglig mark och bygglov.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
22:a februari 2016
Gas

IVL förvärvar biogasföretag

IVL förvärvar biogasföretag IVL Svenska Miljöinstitutet förstärker verksamheten inom biogas.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm