Gas
1 min lästid

Får miljoner för att bygga nya biogasmackar

7:e december 2016, 10:36
Får miljoner för att bygga nya biogasmackar
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Naturvårdsverket har inom sitt program Klimatklivet beviljat Svensk Biogas stöd upp till 9,35 miljoner kronor – max 50 procent av den totala investeringen på 18,7 miljoner kronor – för att under 2017 ytterligare öka tillgängligheten för Svensk Biogas kunder i Östergötlands län genom två nya macketableringar.

Det här är andra gången under 2016 som Svensk Biogas fått klimatinvesteringsstöd och nu handlar det om uppförande av publika tankstationer för biogas i Linköping och i Norrköping. Tankstationerna är planerade att uppföras i södra delen av Linköping i anslutning till Braskens bro, samt i anslutning till E4:an i Norrköping vid trafikplats Klinga. Samtal pågår med båda kommunerna beträffande tillgänglig mark och bygglov.

Tidigare i år beviljade Naturvårdsverket Svensk Biogas stöd med upp till 19,3 miljoner kronor för en omfattande utbyggnad av infrastrukturen för biogas i Kalmar län.

-Stödet har givetvis en stor ekonomisk betydelse för vårt arbete och ger goda möjligheter att vidareutveckla den viktiga biogasmarknaden. Stödet bekräftar även vår strategi och det arbete vi gör i byggandet av världens mest resurseffektiva region, säger Mattias Philipsson, vd för Svensk Biogas.

#biogas
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0