fortum

30:e mars 2015
Vattenkraft

Seabased sjösätter sin första vågkraftpark

Seabased sjösätter sin första vågkraftpark Allt som allt installeras 36 generatorer och 1 ställverk på havsbotten.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
11:e februari 2015
Vattenkraft

Edeforsens kraftverk prövas i högre instans

Mark- och miljödomstolen avslog Fortums ansökan i höstas
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
21:a november 2014
Vattenkraft

Fortum river Stackmoradammen

Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
6:e november 2014
Kraftvärme

Arbetet återupptas i Värtan

“När vi återupptar arbetet är det med sorg i hjärtat”
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm