Vattenkraft
2 min lästid

Edeforsens kraftverk prövas i högre instans

11:e februari 2015, 09:20
Edeforsens kraftverk prövas i högre instans
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0
Edeforsens kraftverk i Ljusnan i Hu00e4lsingland
Edeforsens kraftverk i Ljusnan i Hu00e4lsingland. Bildku00e4lla: u00c4lvru00e4ddarna

I september förra året avslog Mark- och miljödomstolen Fortums ansökan om att få förnya Edeforsens kraftverk i Ljusnan. Fortum överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen som nu meddelat att man tar upp ärendet till prövning.

För att kunna öka produktionen men också bättre värna den biologiska mångfalden vid Edeforsen vill Fortum avleda mer vatten för kraftproduktion, från dagens 20 m³/sek till som mest 110 m³/sek. Tack vare större möjlighet att avleda mera vatten förbi forsen kan mer naturliga förhållanden återskapas i forssträckan. Större avledning innebär även att produktionen av förnybar el kan ökas från dagens 3 GWh till 23 GWh om året det vill säga mer än sju gånger.

– Det är verkligen viktigt att vi nu får en ny chans att få vår miljötillståndsansökan prövad. Vår uppfattning är att det bara finns vinnare vid en moderniseringen av Edeforsen. Samtidigt som vi får mer förnybar elproduktion så kan vi leva upp till kraven i EU:s ramvattendirektiv, säger Fortums Hans Rohlin.

På Fortum är man väl medvetna om att projektet inte är helt okontroversiellt eftersom kraftverket ligger utmed en skyddad älvsträcka. Enligt bolaget är det dock fullt möjligt att både utveckla produktionen och kraftigt förbättra miljön runt anläggningen.

– Eftersom Edeforsärendet innehåller en rad principiellt viktiga frågor för vattenkraftens framtid är det mycket bra att frågorna nu prövas av Mark- och miljööverdomstolen. Förhoppningsvis leder det även till att vi får vårt miljötillstånd” , avslutar Hans Rohlin.

Edeforsens kraftverk stod klart år 1920 senare byggdes även en reglerdamm i anslutning till verket. Anläggningen är uttjänt och arbetsmiljön lever inte upp till dagens krav framförallt vad gäller hantering av dammen. Fortum vill riva det åldersdigna kraftverket för att ersätta det med ett nytt och effektivare. När den gamla reglerdammen rivs kan den ersättas med en ny där det blir möjligt att ordna fri passage för bland annat fisk såsom öring och harr.

#domstol #edeforsens kraftverk #fortum #miljötillstånd #vattenkraft
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0