Vattenkraft
2 min lästid

Fortum river Stackmoradammen

21:a november 2014, 09:29
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Utrivningen av Stackmoradammen i Oreälv genomförs nu. Enligt en dom från Mark och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt ska dammen vara riven före utgången av 2014. Rivningen får konsekvenser för kulturlandskapet och naturen både uppströms och nedströms från dammen.

Redan år 2003 ansökte Fortum bland annat om att få riva dammen men ändrade sig angående rivningen efter synpunkter från boende i området. De ville inte att dammen och dess vattenspegel skulle försvinna. Fortum inriktade sig i stället på att bygga ett litet vattenkraftverk och behålla dammen. Ansökan avslogs och i ett senare domstolsbeslut ålades Fortum att riva dammen. Utrivningen ska vara genomförd före årsskiftet och därefter ska platsen där dammen legat återställas.

”Det finns både vinnare och förlorare när dammen nu rivs. Ovanför dammen kommer vattennivåerna bli lägre vilket kan uppfattas negativt av boende i området. Vissa arter gynnas, framförallt vandrande fiskar medan exempelvis abborre och gädda förlorar delar av sin livsmiljö. På gott och ont påverkas även kulturlandskapet när vattenföringen återgår till ett tillstånd som rådde för hundratals år sedan” säger Jens Bjöörn på Fortum.

På den plats där Stackmoradammen ligger i dag har vattnets dämts upp och används för olika ändamål sedan urminnes tider. Det finns dokument som visar att på verksamhet före år 1839, den nuvarande dammen härstammar från år 1862.

#fortum #stackmoradammen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0