trafikverket

11:e mars 2015
Järnväg

Citybanan är färdigsprängd

4,3 miljoner ton berg – motsvarande 30 Hötorgsskrapor har sprängts ut
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
4:e mars 2015
Järnväg

Trafikverket sanerar Nässjö bangård

Förorenad jord, till följd av tidigare impregnering av järnvägssliprar tas om hand
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
4:e mars 2015
Järnväg

Malmbanan på väg att få dubbelspår

Byggstarten bedöms tidigast kunna ske 2019
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
2:a mars 2015
Järnväg

Nu läggs rälsen i Hallandsåstunneln

Dubbelspåret ersätter dagens enkelspår från 1885
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
2:a mars 2015
Senaste nytt infrastruktur

Skånska transportprojekt kan få EU-stöd

Skånska transportprojekt kan få EU-stöd Sveriges totalt 56 ansökningar summerar till drygt en halv miljard euro.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
16:e februari 2015
Vägar

Svevia reparerar Tingebron

På uppdrag av Trafikverket
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
11:e februari 2015
Affär & Karriär

Ny trafikdirektör till Skånetrafiken

Jonas Rastad har utsett Linus Eriksson till ny trafikdirektör
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
24:e november 2014
Järnväg

Sweco anlitas för Sveriges första höghastighetsjärnväg

Byggstart för den nya järnvägen är planerad till 2020.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
12:e november 2014
Järnväg

Stängsel skall rädda liv

Antalet dödsfall på spår ska halveras till år 2020
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm