Vägar
2 min lästid

Broreparationer över Göta älv

25:e april 2016, 08:28
Broreparationer över Göta älv
|
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

Lilla Edetbron behöver repareras. Svevia startar arbetet under maj månad och fram till senhösten kommer trafiken periodvis att ledas i ett körfält.

Det är delar av klaffbrons betongkonstruktion som behöver lagas tillsammans med underhåll av själva öppningsmekanismen

– Betong är ett fantastisk hållbart material att bygga med men behöver underhållas med jämna mellanrum och det är det vi ska göra nu. Det är bland annat brons kantbalk och brostöden som skall repareras och förstärkas. Eftersom det är en öppningsbar bro så blir det större slitage på vissa delar kring broklaffarna dessa skall också ses över, säger Anna-Karin Wärn, Svevia.

Arbetet kommer att starta under maj. Under arbetet kommer det periodvis att vara begränsad framkomlighet med endast ett körfält öppet.

– Här i Lilla Edet är bron den enda förbindelsen över Göta älv. För att bron ska hålla länge till är det viktigt att den repareras regelbundet. Vårt arbete kommer att skapa en tröghet i trafiken med köer som följd, men vi hoppas att det finns en förståelse för att det alternativet är bättre än att inga åtgärder utförs, berättar Anna-Karin Wärn.

Bron är en klaffbro som öppnas och stängs med hydraulcylindrar. Den korsar Trollhätte kanal och Göta älv, ligger strax söder om Lilla Edets kraftverk och förbinder kommunens västra delar med de östra delarna.

– Under några nätter kommer bron att stängas helt för både bil-, gång- och cykeltrafik. Information om vilka nätter som bron stängs kommer att finnas tillgänglig via Trafikverkets hemsida. Vi kommer också att sätta upp informationstavlor på bron i god tid innan avstängning sker, avslutar Anna-Karin Wärn.

Projektet utförs av Svevia på uppdrag av Trafikverket. Uppdraget är värt 15 miljoner kronor.

#broförbindelse #göta Älv #infrastruktur #lilla edet #svevia #trafikverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0