svenskt vatten

23:e maj 2017
VA

Risk för akuta problem för Sveriges VA-nät

2015 minskade reinvesteringarna till 2,8 miljarder kronor.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
19:e maj 2017
VA

VA-taxorna behöver fördubblas

Visar en studie från Svenskt Vatten
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm