sjöfartsverket

20:e juli 2024
Infrastruktur

De påbörjar muddringen

Sveriges största projekt i modern tid.
Anna Broberg Anna Broberg
13:e april 2022
Infrastruktur

Sjöfartsverket sänker farledsavgifterna

Myndigheten meddelar förslag på hur tillskottet om 300 miljoner kronor för 2023 och 2024 ska användas.
Redaktionen Redaktionen
18:e februari 2015
Hamnar

Ny farled får tillskott på 35 miljoner

Mellan Landsort och Södertälje
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
6:e oktober 2014
Senaste nytt infrastruktur

Sjöfartsverket överklagar brobygget

Sjöfartsverket har överklagat Mark- och miljödomstolens dom i målet om ny broförbindelse över Göta älv.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm