Nyt Hospital Nordsjälland

7:e februari 2022
Byggindustrin

NCC och Region Hovestaden ingår avtal värt 940 miljoner

Parterna har tecknat ytterligare ett avtal inom projekt Nyt Hospital Nordsjälland, som omfattar interiören.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg