Gruvinnovation

2:a mars 2022
Gruva

195 miljoner delas ut till hållbara gruvinnovationer

Årets beviljade projekt i ”Resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin” har tillkännagivits.
Redaktionen Redaktionen