Gruva
3 min lästid

195 miljoner delas ut till hållbara gruvinnovationer

2:a mars 2022, 09:30
195 miljoner delas ut till hållbara gruvinnovationer
Operatör vid Epirocs elektriska lastare Scooptram ST14 Battery. Foto: Epiroc
Redaktionen Redaktionen
Like 0

Totalbudgeten på 195 miljoner är mer än en fyrdubbling jämfört med förra året, skriver Swedish Mining Innovation i ett pressmeddelande.

– Det finns just nu en otrolig innovationskraft i hela den svenska gruvbranschen. Bolagen gör stora investeringar och det avspeglas även i vår utlysning. Aldrig förut har vi fått så många projektansökningar, och aldrig förut har branschaktörerna själva gått in med så mycket egna pengar i forsknings- och innovationsprojekten, säger Jenny Greberg, programdirektör på Swedish Mining Innovation.

Utlysningen ”Resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin”, var öppen mellan maj och november i fjol. Nu har årets beviljade projekt tillkännagivits.

– En av regeringens prioriteringar är att driva den gröna och digitala omställningen och skapa jobb med bra villkor i hela landet. Omställningen innebär elektrifiering och digitalisering av samhälle och näringsliv, det kommer att kräva mer metaller och mineral. Det stora intresset för utlysningen visar på ett stort behov och innovationskraft i branschen men även att innovationsprogrammet effektivt stödjer och accelererar utvecklingen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Boliden är ett av bolagen som varit engagerade i Swedish Mining Innovation sedan starten.

– Swedish Mining Innovation fyller en unik roll i branschens innovationsekosystem. Genom utlysningen får vi som gruvbolag en plattform för samverkan med forskningsaktörer, mindre företag och andra organisationer för att lösa branschutmaningar som spänner över en stor bredd. Projekten ger viktiga resultat inom allt från jämställdhet och säkerhet till miljö, klimat och produktionseffektivitet, säger Daniel Eklund, teknikdirektör på Boliden och Swedish Mining Innovations styrelseordförande.

Den planerade utlysningsbudgeten var förra året 45 miljoner, en ökning från en normalnivå på cirka 25 miljoner, men på grund av det stora antalet kvalificerade ansökningar har Swedish Mining Innovation via finansiären Vinnova ökat sin del av finansieringen ytterligare till 88 miljoner. Bland annat har programmet Avancerad digitalisering finansierat vissa projekt med särskilt tydlig koppling till avancerad digitalisering med 22 miljoner. Med branschaktörernas egen finansiering på 107 miljoner blir den totala projektbudgeten 195 miljoner, fördelade på 26 projekt. Mer än en fyrdubbling jämfört med i fjol.

– När det finns ett så stort behov från både samhälle och industri är det glädjande att vi har kunnat öka vårt stöd och vara den möjliggörare som branschen behöver. Den gruv- och metallutvinnande industrin är en grundplatta för den gröna omställningen och vårt mål är att Sverige ska stärka sin position som världens mest hållbara gruvnation, säger Rebecca Hollertz, programansvarig på Vinnova.

Fakta om Swedish Mining Innovation
  • Swedish Mining Innovation är ett av 17 nationella strategiska innovationsprogram som startats och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
  • Programmens syfte är att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, exempelvis tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion.
Fakta om utlysningen
  • Swedish Mining Innovation delar ut medel varje år till ett antal forsknings- och innovationsprojekt, genom en öppen utlysning.
  • Projekten ska adressera de utmaningar som definierats i en strategisk forsknings- och innovationsagenda framtagen av en bredd av branschrepresentanter.
  • Ansökningarna bedöms i Vinnovas regi av en bedömarpanel bestående av oberoende nationella och internationella experter.

Hittills har man finansierat 237 projekt som ofta bygger på samverkan mellan stora industribolag, akademi och institut, mindre företag och startups, men även andra typer av organisationer. 72 projektansökningar kom in till utlysningen som stängde i november 2021, varav finansiering har beviljats för totalt 26 nya projekt, i form av 12 förstudieprojekt, 13 fullskaleprojekt och 1 pilotprojekt.

Källa: Swedish Mining Innovation

#gruvinnovation #hållbarhet #swedish mining innovation #vinnova
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0