avyttring

21:a september 2016
Senaste nytt Industri

ABB avyttrar verksamhet

“Enterprise Value” motsvarade drygt 8 miljarder kronor.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
1:a september 2016
Papper & Massa

Stora Ensos avyttring av pappersbruk är slutförd

Stora Ensos avyttring av pappersbruk är slutförd Bruket har cirka 540 anställda och ingick i Stora Ensos division Paper.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm