infrastruktursatsningar

30:e november 2021
Infrastruktur

Nya förslag på nationella infrastruktursatsningar

Trafikverket har nu på uppdrag av regeringen lämnat förslag till nationell infrastrukturplan för perioden 2022−2033.
Malin Rothenborg Malin Rothenborg