Gruva
2 min lästid

Industriellt samarbete för effektiv datahantering

11:e september 2019, 14:00
Industriellt samarbete för effektiv datahantering
Genrebild SSAB. Foto: SSAB
Jessica Branschaktuellt Jessica Branschaktuellt
Like 0

SSAB deltar i InDEx-programmet, Industrial Data Excellence som nyligen drog igång. Målet är att nyttja data mer effektivt med hjälp av artificiell intelligens. Bakom InDEx-programmet står Intelligent Industry som består av finländska företag. Programmet leds av DIMECC Oy.

I InDEx-programmet deltar förutom SSAB bland annat Cargotec, Konecranes, HT-Laser och Tieto samt Business Finland som finansierar programmet till 40 procent. InDEx har som mål att lägga en grund för industriellt datasamarbete i Finland och en gemensam dataplattform. Detta ska möjliggöra framtida tillväxt och även nya arbetstillfällen. Det är viktigt att få maskiner och utrustning att kommunicera med varandra.

Nytta av ståldata

Kunden har nytta av ståldata i sin produktion på åtminstone två sätt, dels för inställning av maskinerna, dels för produktionens stödprocesser. skriver SSAB. Vid inställningen av maskinerna kan data om stålets tjocklek, hårdhet och andra mekaniska- och även kemiska egenskaper utnyttjas till exempel vid skärning och bockning av stålet.

– En bockningsmaskin måste till exempel känna till stålets tjocklek och hårdhet för att kunna använda rätt bockningskraft. Idag ställs maskinen in med hjälp av provbockningar i början av produktionssatsen. Den tiden kan man spara in, om data kan användas av maskinen direkt. Det ger kortare genomloppstider och bättre bockningskvalitet. Kunden kan använda besparingen för att minska satsstorleken och få ökad flexibilitet. Dessutom ökar korrekt hantering av produkten arbetssäkerheten, berättar Niko Korte, Director of Digital Business Development på SSAB i ett pressmeddelande och fortsätter.

– Vad gäller stödprocesser för produktionen har vi tillsammans med Kemppi, som producerar svetslösningar, utvecklat en gemensam tjänst där stålets materialintyg automatiskt blir en del av dokumentationen för svetsprocessen. Kundnyttan är automatisering och bättre spårbarhet. Det är också en ny intressant verksamhetsmodell, där en materialleverantör och en utrustningsleverantör närmar sig kunden tillsammans.

Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0