Papper & Massa
2 min lästid

Stora Enso säljer anläggning i Tyskland

13:e september 2022, 07:50
Stora Enso säljer anläggning i Tyskland
Pappersanläggningen i Maxau. Bildkälla: Stora Enso.
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Bolagsvärdet uppgår till omkring 210 miljoner euro, motsvarande 2,2 miljarder kronor, och avyttringen förväntas ske i början av 2023, med förbehåll för myndighetsgodkännande.

Transaktionen ingår i den tidigare aviserade planen att avyttra fyra av Stora Ensos fem pappersanläggningar. I linje med företagets strategi fokuserar Stora Enso på långsiktig tillväxt för sina förnybara produkter inom förpackningar, byggprodukter och innovationer inom biomaterial.

– Vi är mycket nöjda med det här avtalet eftersom det uppfyller vårt mål att skapa en långsiktigt hållbar framtid för Maxau-anläggningen och dess anställda. Vi kommer att fortsätta avyttringsprocessen för de tre återstående pappersanläggningarna i Nymölla, Hylte och Anjala, säger Seppo Parvi, CFO på Stora Enso och chef för divisionen Paper.

Stora Enso fortsätter sälja

Schwarz Produktion förväntas överta ägandet av Maxau-anläggningen i början av 2023.

Transaktionen kommer att minska Stora Ensos årliga kapacitet av SC-papper med 530 000 ton. Baserat på 2021 års siffror förväntas avyttringen minska Stora Ensos årliga omsättning med ungefär 250 miljoner euro.

Avyttringsprocessen fortgår för de återstående pappersanläggningarna i Nymölla, Hylte och Anjala, utan någon fastställd tidpunkt för slutförandet. Processen har ingen direkt påverkan på Stora Ensos pappersverksamheter, som fortsätter att tillgodose sina respektive kunder.

Stora Enso har för närvarande fem anläggningar för pappersproduktion. Totalt sett har divisionen Paper för närvarande cirka 2 300 anställda. Under 2021 uppgick Paper divisionens nettoomsättning till 1 703 miljoner euro.

#schwarz produktion #stora enso #tyskland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0