Byggindustrin Bostad
1 min lästid

Varannan kommun saknar bostäder

18:e maj 2024, 07:00
Varannan kommun saknar bostäder
Foto: Janerik Henriksson / TT.
Anna Broberg Anna Broberg
Like 0

För ungdomar, studenter och nyanlända ser det ljusare ut på bostadsmarknaden, medan det behövs fler bostäder för äldre.

– I år bedömer 148 kommuner underskott på bostadsmarknaden, vilket är 32 färre än förra året och över 100 färre som gjorde samma bedömning 2017. Men nu ser vi en brytpunkt, enligt kommunernas bedömning kommer antalet kommuner som har underskott öka igen till 2027, säger Olof Axman, utredare på Boverket.

Nu ska nämnas att frågorna i enkäten som rör bostadsmarknadsläget ändrats sedan förra året vilket påverkar jämförelsen med tidigare år. Utöver att svara på underskott, överskott eller balans på bostadsmarknaden sett till efterfrågan får kommunerna nu även bedöma till vilken grad bostadsbehoven är tillfredsställda.

Kommunernas förväntningar i årets bostadsmarknadsenkät indikerar att byggtakten faller ytterligare något under 2024 för att därefter öka något 2025. Flertalet kommuner anger att höga produktionskostnader och svårigheter att få lån hindrar ökat byggande.

Underlaget bygger på nästan alla landets 290 kommuner.

#boverket
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0