Eldistribution
14:e september 20162 min lästid

ABB får stororder

14:e september 20162 min lästid
ABB får stororder
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
Like 0

ABB har fått en order värd runt 35 miljoner dollar från den tyska systemoperatören TransnetBW på att uppgradera ställverk i Offenburg, i den sydvästra delstaten Baden-Wuerttemberg i Tyskland.

Tyskland genomför för närvarande en energiomställningsplan kallad ”Energiewende”. Enligt denna ska minst 80 procent av Tysklands energi komma från förnybara källor år 2050 allt eftersom energisystemet går från traditionell energiproduktion med koleldning till att högre grad förlita sig på ”gröna” energislag. För att elnätet ska kunna inrymma allt större volymer av förnybar energi krävs då en ökad flexibilitet och kapacitet i överföringsnätet, varför spänningsnivån i många kraftledningar och ställverk måste stärkas från 220 kilovolt (kV) till 380 kV.

Kraftanläggningens befintliga 220kV luftisolerade ställverk ska ersättas med ett kompakt gasisolerat 380kV ställverk (GIS), vilket höjer både kapaciteten och flexibiliteten. Den uppgraderade anläggningen blir en del av ett överföringsnät av stor betydelse för den europeiska elhandeln, då det är integrerat i det nationella och det europeiska elnätet via ett stort antal förbindelselänkar.

I ordern ingår att ABB ska konstruera, leverera och installera ett nyckelfärdigt 380kV, inomhus GIS-system, inklusive kringutrustning, samt ansluta anläggningen till 380kV-nätet och bygga ett nytt terminaltorn.

– ABB:s senaste kompakta, tillförlitliga och effektiva GIS-teknik kommer att höja kapaciteten och bidra till att stärka det tyska överföringsnätet, säger Claudio Facchin, global chef för ABB:s division Power Grids.

Den kompakta inomhuskonstruktionen gör att ABB:s GIS minskar utrymmeskraven med upp till 70 procent jämfört med konventionell luftisolerad teknik. Konstruktionen möjliggör också utbyggnad och påbyggnad inom en begränsad yta på ett sätt som inte luftisolerad teknik medger. Dessutom förbättrar GIS tillförlitligheten och tillgängligheten, vilket minskar underhållsbehovet.

#abb #eldistribution #energi #tyskland
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0