Byggindustrin
2 min lästid

Beskedet: Wästbygg backar i Q2

9:e augusti 2023, 11:07
Beskedet: Wästbygg backar i Q2
Jonas Jönehall, VD och koncernchef för Wästbygg Gruppen. Bild: Wästbygg Gruppen
Johann Bernövall Johann Bernövall
Like 0

Under första halvåret 2023 genomförde Wästbygg Gruppen en betydande omstrukturering och genomlysning av pågående projekt och verksamhet vilket medfört att ytterligare nedskrivningar krävts. Efter avstämning med legala ombud har det även beslutats att göra reserveringar för ett sedan tidigare färdigställt logistikprojekt i Danmark.

Effekterna av ovan summerar till –299 Mkr. Koncernens rörelseresultat för kvartalet förväntas därför uppgå till –262 Mkr.

– Huvuddelen av effekterna påverkar inte koncernens framtida kassaflöde. Vi ser en fortsatt utmanande marknad främst för nyproduktion av bostäder och den genomlysning vi gjort av våra pågående projekt har syftet att säkerställa att vi baserar våra bedömningar på rätt ingångsvärden och med hänsyn tagen till uppskattad framtida marknadsutveckling. Trots vårt kontinuerliga arbete med kontroll av våra underentreprenörer har rådande marknadsläge även medfört ett antal konkurser i vår leverantörskedja – något som också belastat resultatet för kvartalet, säger Jonas Jönehall, VD och koncernchef, Wästbygg Gruppen.

Med grund i det förväntade resultatet för kvartalet är det bolagets bedömning att bolaget inte längre kommer att uppfylla det finansiella nyckeltalet ränteteckningsgrad gentemot ett fåtal långivare av kortfristiga lån med förfall innan årsskiftet 2023 samt enligt villkoren i bolagets seniora icke-säkerställda gröna obligationer.

Det är Wästbygg Gruppens intention att inleda ett skriftligt förfarande för att inhämta obligationsinnehavarnas samtycke till avsteg från detta finansiella nyckeltal, skriver bolaget vidare.

– Att även framgent ha kvar våra obligationsinnehavares och långivares förtroende är en prioriterad fråga för oss. Även om bolagets ränteteckningsgrad reduceras på grund av det negativa resultatet ska det framhållas att bolagets soliditet är fortsatt stark. Vidare är det vår intention att minska bolagets skuldsättningsgrad allteftersom pågående utvecklingsprojekt färdigställs och överlämnas, avslutar Jonas Jönehall.

#kvartalsrapport #wästbygg #wästbygg gruppen
Like
0
Dislike
0
Love
0
Angry
0