solpark

4:e april 2024
Energi

Domen: Blir ingen solpark

"Beslutet drar undan mattan inte bara för vårt projekt."
Anna Broberg Anna Broberg
3:e mars 2023
Energi

Grönt ljus för solpark i Småland

Ska leverera 77,6 GWh per år.
Johann Bernövall Johann Bernövall
3:e februari 2023
Energi

Solcellsintresset fortsätter öka

Energiföretagen: "Vi ser en ny trend”.
Emilia Granberg Emilia Granberg
16:e maj 2022
Solenergi

European Energy överklagar Länsstyrelsen Skånes beslut

Yrkar på att beslutet om förbud av solparken i Svedberga ska upphävas.
Redaktionen Redaktionen
9:e maj 2022
Solenergi

OX2 söker tillstånd för två nya solparker i Halland

Väntas ge totalt drygt 50 MW solcellseffekt - motsvarande en årlig produktion om cirka 50 GWh.
Redaktionen Redaktionen
9:e mars 2022
Solenergi

Här byggs Nordens största solpark i sitt slag

Agrivoltaisk teknik med vertikala, dubbelsidiga solpaneler ska möjliggöra fortsatt brukande av marken för odling av vall.
Redaktionen Redaktionen