Schenker

4:e maj 2022
Logistikläge

Schenker etablerar sig i Sörred Logistikpark

Bolaget har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Platzer och Bockasjö om 30 000 kvadratmeter på fastigheten Sörred 8:12.
Redaktionen Redaktionen