Norra Sverige

16:e mars 2022
Eldistribution

Klartecken för ökat effektuttag i norra Sverige

Svenska kraftnät lämnar förhandsbesked om kapacitetsuttag på uppemot 2000 MW.
Redaktionen Redaktionen