LR-Installation

28:e mars 2022
Företag & Affärer

Bravida köper LR-Installation

Bolaget har 180 anställda och en omsättning på cirka 300 miljoner kronor.
Redaktionen Redaktionen