jordbävning

Premium

Byggherre döms till 18 års fängelse

Straff delas ut efter jordbävningen.
Johann Bernövall Johann Bernövall