Hylte bruk

27:e januari 2023
Industri

Klart: Stora Enso säljer bruket i Hylte

Stoppar försäljning i Finland.
Johann Bernövall Johann Bernövall
22:a maj 2017
Papper & Massa

Stora Enso investerar 70 miljoner

Ska ta hand om brukets överskottsånga.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm