Göta Älv

3:e maj 2017
Vägar

Här sjösätts tunnelns första del

Det här är en milstolpe i bygget av Marieholmstunneln
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
25:e april 2016
Vägar

Broreparationer över Göta älv

Projektet utförs av Svevia på uppdrag av Trafikverket.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm
6:e oktober 2014
Senaste nytt infrastruktur

Sjöfartsverket överklagar brobygget

Sjöfartsverket har överklagat Mark- och miljödomstolens dom i målet om ny broförbindelse över Göta älv.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm