gavlegårdarna

30:e oktober 2014
Bostad

Gavlegårdarna planerar avyttra 737 lägenheter

Anledningen till försäljningen är framförallt att frigöra kapital för nyproduktion. 
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm