Förlunda torg

29:e april 2015
Projekt

Frölunda torg ska växa igen

‘- Vill bygga butiker och bostäder på parkeringsytorna intill torget.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm