Eitech

26:e april 2016
Eldistribution

Eitech vinner uppdrag av Svenska kraftnät

Eitechs uppdrag avser entreprenaden för den nya 400 kV-anläggningen.
Marcus Rosenholm Marcus Rosenholm